octocool

Garancija

Uz našu montažu dobijate 2 godine garancije i mogucnost produzavanja iste još 3 godine uz redovan godišnji servis.

U slucaju kvara naši serviseri odmah po Vašem pozivu izlaze na teren i otklanjaju kvar. Sve troškove kvara snosi uvoznik

Ne dozvolite da Vaš novi uređaj izgubi garanciju zbog nestručne ugradnje. Naš servis izadaje račun i ima svoj pečat

Nakon ugradnje pečatom overavamo garantni list

Primer garantnog lista

Scroll to Top